Inne

Oprócz elemntów oznakowania służących do komunikacji w budynku            
istnieją elementy potrzebne dla podniesienia estetyki wnętrz,
podkreślenia prestiżu oraz określenia cech istotnych dla właściciela pomieszczeń.