O firmie

  • Nasza firma w obecnym kształcie prawnym, jako spółka cywilna, powstała w 1991r.
    Zajmujemy się szeroko rozumianym projektowaniem i wykonaniem elementów informacji wizualnej, usprawniającej komunikację w obiektach biurowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
  • Celem informacji wizualnej jest powiadomienie wszystkich osób przebywających na danym terenie o strukturze obiektu: informacje o firmach, działach i kierunkach poruszania się.
  • Konieczność istnienia informacji wizualnej ukierunkowuje naszą działalność na wszystkie jednostki biurowo-administracyjno-usługowe: firmy, szpitale, szkoły i urzędy, a konieczność posiadania certyfikatu ISO 9001 rozszerza ją na jednostki produkcyjne.
  • Od samego początku staramy się uczestniczyć w poważnych przedsięwzięciach, w których możemy się wykazać nie tylko kompetencją, ale również kompleksowością świadczonych usług.
  • Nasza wiarygodność buduje kilka czynników, między innymi, długoletnia obecność na polskim rynku, liczne umowy i kontakty z dużymi przedsiębiorstwami (TVP, Polskie Radio S.A., PKO BP), nierzadko z korporacjami z kapitałem zagranicznym (Allianz, Globe Trade Centre, Deutsche Bank).
  • Informacja wizualna w obiekcie jest elementem wiecznie żywym i zmieniającym się (nazwiska, stanowiska, struktury organizacyjne). Technika wykonania opisów wymaga ścisłej współpracy naszej firmy ze zleceniodawcą, co jest realizowane na bieżąco.
  • Potrzeby naszych klientów decydują o kierunkach rozwoju firmy zmierzających w stronę reklamy wizualnej, jak na przykład znaki przestrzenne czy plansze reklamowe.
  • Jako jedna z pierwszych firm wporwadzających systemy oznakowania obiektów, pomagamy w unowocześnieniu i rozwoju przedsiębiorstw, sami rozwijając się przy tym odczuwając satysfakcję.