Oznakowanie wewnęrzne

Prawidłowo wykonane oznakowanie wewnętrzne składa się z wielu elementów potrzebnych dla prawidłowego ukierunkowania komunikacji wewnątrz obiektu.
Podstawowe elementy oznakowania to;

  • główna tablica informacyjna
  • tablice piętrowe
  • tablice kierunkowe i rozprowadzające
  • oznakowanie pomieszczeń - tabliczki przy drzwiowe