Projektowanie

Całościowy projekt oznakowania jest przygotowywany pod właściwym nadzorem architektonicznym i we współpracy z klientem.

Procedura:

 • definicja problemu i analiza
 • definicja struktury obiektu
 • opracowanie koncepcji oznakowania
 • propozycja wtępna
 • konfrontacja projektu
 • wersja ostateczna
 • kalkulacja cenowa
 • produkcja i rozmieszczenie

Wszystkie informacje powinny uwzględniać:

 • zasięgi czytelności, rozpoznawalność formy, kolorystykę
 • czynniki środowiskowe jak oświetlenie, kontrastowość, tło
 • interpretacyjność i rozpoznawalność piktogramów i tekstów
 • wpływ użytych typografii, grafiki i ogólnego wizerunku

Istotnymi informacjami, potrzebnymi do wykonania projektu oznakowania są:

 • plan budynku i określenie ważnych dróg komunikacyjnych
 • określenie potrzeb klienta - ilość i rodzaj informacji na tablicy głównej , tablicach kierunkowych, tabliczkach przydrzwiowych
 • określenie warunków ograniczeń, nałożonych w księdze tożsamości zleceniodawcy (formaty, proporcje, kolory, czcionki) lub przez osoby odpowiedzialne za image i wystrój wnętrz w budynku: dział reklamy, marketingu, projektanci wnętrz, architekci
 • określenie warunków i miejsc montażu oraz wynikających z nich ograniczeń.

W fazie projektowania wykonywane są rysunki, wzory kolorystyczne, wzory elementów oznakowania, przykłady wykonania elementów poligraficznych , określenie możliwości wykonania zmiennych elementów oznakowania (np.: wykonanie wsuwek nazwiskowych w tabliczkach przydrzwiowych)