Systemy oznakowania

Prawidłowe funkcjonowanie budynku, zależy także, od właściwego systemu oznakowania. Czytelność i czystość formy, to generalne pryncypia dobrego systemu oznakowania. Podstawowe kryteria spełnione przy właściwym oznakowaniu obiektu to:
  • optymalne rozmieszczenie oznakowania
  • odległość oznakowania
  • właściwa wielkość tekstu
  • odpowiednia kolorystyka
  • elastyczność systemu oznakowania.

Zbyt często pomija się fakt, że system oznakowania powinien uwzględniać całościową strukturę obiektu. Studium funkcji i hierarchii obiektu, z uwzględnieniem traktów komunikacyjnych, powinno być absolutnie pierwszym etapem projektu systemu oznakowania.

Elementy składowe wybranego przez nas systemu ACS pozwalają na spełnienie wszystkich przedstawionych powyżej warunków zaprojektowania i wykonania prawidłowego oznakowania wszelkiego rodzaju obiektów .